Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş” Arad, Filiala Satu Mare,

acordă următoarele facilităţi:

  • Elevii instituţionalizaţi sau orfanii de ambii părinţi, care nu depăşesc vârsta de 25 de ani, beneficiază de scutire de la plata taxei de şcolarizare;
  • Elevii care achită integral taxa de şcolarizare beneficiază de o reducere a taxei de şcolarizare;
  • Elevii care provin din aceeaşi familie beneficiază de o reducere a taxei de şcolarizare;
  • Elevii care urmează două specializări concomitent, una în cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, iar cea de a doua în cadrul Şcolii Postliceale, beneficiază de o reducere a taxei de şcolarizare pentru fiecare specializare;
  • Toţi elevii pot beneficia, la cerere, de eşalonarea plăţii taxei de şcolarizare în rate lunare.

Informaţii suplimentare la Centrul permanent de informare şi înscriere:

Satu Mare, str. Mihai Viteazu, nr. 26

Telefon: 0361-401.015