Şcoala Potliceală “Vasile Goldiş” Arad, Filiala SATU MARE

Misiunea şcolii:

Şcoala noastă va fi locul în care fiecare elev îşi va atinge maximul de capacităţi intelectuale, morale, civice şi de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social şi concurenţial.

Deviza şcolii:

“Fii competitiv!”

Viziunea şcolii

“Şcoala cea mai bună nu este aceea care dă învăţătură multă, ci mai vârtos aceea care zideşte caractere, răspândeşte morală şi plantează idealuri.”

Contact: Satu Mare, str. Mihai Viteazu, nr. 26

Telefon: 0361.401.015