Lista disciplinelor specializarii

Asistent Medical pentru Ocrotirea Persoanelor varstnice

An I (36 săptămâni)AMOP

 1. Comunicare profesională
 2. Comunicare profesionala in limba modernă
 3. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei
 4. Anatomia şi fiziologia omului
 5. Psihologie generală
 6. Tehnici de comunicare specială
 7. Drept şi legislaţie
 8. Protecţie, sănătate şi securitate în muncă
 9. Organizarea activităţilor practice
 10. Boli neurologice
 11. Geriatrie
 12. Tehnici de îngrijire în geriatrie
 13. Reabilitare casnică
 14. Reabilitare prin muzică
 15. Reabilitare prin arte plastice
 16. Reabilitare ludică
 17. Ergoterapie

Structura anului şcolar:

 • 36 săptămâni: 18 săpt. de teorie, 18 săpt. de practică
 • Total ore/an: 1.548 ore / an din care:
  • 42 ore de teorie/săptămână x 18 săptămâni = 756 ore
  • 44 ore practică / săptămână x 18 săptămâni = 792 ore

_______________________________________________________________

An II (36 săptămâni)

 1. Managementul calitatii
 2. Managementul proiectului
 3. Psihologie medicală
 4. Sociologie
 5. Asistenţă socială
 6. Educaţie pentru sănătate
 7. Educatie spirituala
 8. Igiena şi epidemiologie
 9. Nutriţia şi dietetica vârstnicului
 10. Boli interne şi intervenţii în urgenţe medicale
 11. Boli chirurgicale şi intervenţii în urgenţe chirurgicale
 12. Boli psihiatrice
 13. Gerontologie
 14. Ocrotire şi asistenta la domiciliu
 15. Kinetoterapie
 16. Îngrijiri estetice
 17. Terapii alternative
 18. Îngrijirea muribundului

Structura anului şcolar:

 • 36 săptămâni: 18 săpt. de teorie, 18 săpt. de practică
 • Total ore/an: 1.260 ore / an din care:
  • 35 ore de teorie/săptămână x 18 săptămâni = 630 ore
  • 35 ore practică / săptămână x 18 săptămâni = 630 ore