Lista cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în

cadrul Şcolii Postliceale “Vasile Goldiş”, Satu Mare

1Conf. univ. dr. ARDELEAN DORU
2Prof. univ. dr. ARDELEAN GAVRIL
3Prof. ATYIM ELISABETA
4Dr. BIDILEAN MARIA
5Dr. BIDILEAN NICOLAE
6Prof. BLIDĂREAN ELISABETA
7Prof. BOROSS FRANCISC
8Prof. BOT ELENA
9Prof. BOTH DANIELA
10Maistru-instructor CSAKI LEVENTE
11Prof. FECSKE MANUELA
12Lect. dr: GLAZER VENDELIN
13Prof. HAGĂU ADRIAN
14Dr. HOBIAN VERONICA
15Dr. HORGE MONICA
16Lect. dr. IANCU LAURA
17Lect. dr. LAZĂR VASILE
18Lect. dr. MACARIE SIMONA
19Lect. dr. MARE PAULA
20Maistru-instructor MIKLOSI ANGELA
21Conf. univ. dr. NEAGU OLIMPIA
22Lect. dr. NICHITA SORIN
23Maistru-instructor STAN RENATA
24Prof. ŞERBAN ANAMARIA
25Dr. TĂMAŞ LIDIA
26Conf. univ. dr. TEODORU MIRCEA
27Dr. VARODI RADU