Admitere

Oferta educațională 2020-2021


Înscrierea candidaților la Școala Postliceală se face pe baza următoarelor acte:

  1. Cerere tip înscriere
  2. Certificat de naștere (copie xerox)
  3. Carte de identitate (copie xerox)
  4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul – copie xerox)
  5. Actul de studiu (în original + copie xerox)
  6. Foaie matricolă (în original + copie xerox)
  7. Adeverință medicală (privind starea sănătății)
  8. Trei fotografii – format 3/4 (tip buletin)
  9. Chitanță (privind plata taxei școlare)
  10. Un dosar plic.

La Școala Postliceală

se pot înscrie și absolvenții care nu au diploma de bacalaureat!


NU se percepe taxă de înscriere!

Facilități acordate elevilor