Viziunea şcolii:

Şcoala cea bună nu este aceea care dă învăţătură multă, ci mai vârtos aceea care zideşte caractere, răspândeşte morală şi plantează idealuri

Vasile Goldiş

 

Școala Postliceală „Vasile Goldiș” Satu Mare a luat ființă în anul 2011, ca o instituție nouă de învățământ în peisajul școlar al municipiului Satu Mare și ca o alternativă la învățământul de stat. Școala are ca fondator Fundația Universitară „Vasile Goldiș” Arad, prin filiala ei din Satu Mare.

Școala și-a început activitatea cu un efectiv de 90 elevi, repartizați pe două specializări: AMG cu 2 clase și 60 elevi și AMF cu 1 clasă și 30 elevi, în urma Hotărârii Consiliului ARACIP nr. 3/03.05.2011 privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie. Pe baza acesteia, s-a acordat autorizarea de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „postliceal”, domeniul „Sănătate și asistență pedagogică”, specializările/ calificările profesionale „Asistent medical de farmacie” și „Asistent medical generalist” (OMECTS nr. 5308/07.09.2011).

În 2015, în urma evaluării ARACIP, Școala Postliceală „Vasile Goldiș” Satu Mare a obținut acreditarea – OM nr. 5220/11.09.2015.

Valorile dominante în Școala noastră sunt: cooperare, munca în echipă, egalitarism, respect reciproc, respect pentru profesie, atașament față de elevi, empatie, receptivitate la nou, dorință de afirmare, entuziasm.

Școala Postliceală „Vasile Goldiș” Satu Mare are în centrul tuturor acțiunilor sale elevul – beneficiarul direct al ofertei educaționale, motiv pentru care următoarele valori educaționale sunt prioritare:

  • îmbunătățirea permanentă a performanțelor elevilor și a încrederii în sine, prin recunoașterea și încurajarea oricăror acumulări pozitive;
  • respectarea intereselor și opțiunilor elevilor;
  • pregătirea elevilor pentru educație permanentă, autoformare continuă, schimbare;
  • lărgirea aspirațiilor elevilor, profesorii trebuind să fie adevărate modele, mentori pentru aceștia.