Laborator de tehnică farmaceutică

Laborator de tehnică farmaceutică

Cabinet nursing

Cabinet nursing

Cabinet nursing

Cabinet nursing

Biblioteca - Sala de lectura

Laborator informatică

Încă de la înființarea Școlii s-a pus accent deosebit pe dezvoltarea bazei materiale în domeniul tehnicii de calcul. Ca urmare, în prezent Școala dispune de peste 60 calculatoare performante,  legate toate la rețea, existând atât o conexiune de tip Intranet, cât și Internet. Pe aceste calculatoare rulează atât programe licențiate cât și gratuite, de tip open source.

Informații privind spațiile școlare

Nr. crt. Tipul de spațiu Număr spații Suprafața (mp)
1. Săli de clasă 8 425 mp
2. Cabinete 2 110 mp
3. Laboratoare 3 140 mp
TOTAL 13 675 mp

Dotarea materială este una bună, Școala Postliceală „Vasile Goldiș” Satu Mare punând la dispoziția elevilor: 8 videoproiectoare, 2 table inteligente, 3 vizualizatoare ELMO, 3 manechine de studii medicale, 1 ecograf, 1 schelet plastic, 2 canapele consultații, 1 pat spital, 1 monitor pacient funcții vitale, 1 aparat ventilator portabil, 13 microscoape, 2 balanțe electronice, 1 distilator apă, 1 etuvă termoreglabilă, braț pentru injecții IV, planșe, mulaje, materiale consumabile necesare pentru buna desfășurare a instruirii practice iar laboratorul de tehnică farmaceutică mai dispune de balanțe analitice, centrifugă laborator, autoclav, medicamente, substanțe medicamentoase pentru prepararea medicamentelor, unguentelor și emulsiilor etc.

Informații privind spațiile auxiliare

Nr. crt. Tipul de spațiu Număr spații Suprafața (mp)
1. Bibliotecă școlară, sală de lectură și arhivă 4 65 mp
2. Spații sanitare 6 24 mp
3. Spații   depozitare materiale didactice 2 21 mp
4. Cabinet medical 1 21 mp
5. Cabinet școlar de asistență psihopedagogică 1 10 mp
TOTAL 12 141 mp

Începând cu anul 2016, ca urmare a aderării Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, la consorțiul ANELIS PLUS (Acces National Electronic la Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare si Educație din Romania ), biblioteca filialei Satu Mare, la care au acces și elevii Școlii Postliceale „Vasile Goldiș” Satu Mare, pune la dispoziția utilizatorilor, cadre didactice, cercetători, studenți, elevi, următoarele baze de date: Science Direct, Clarivate Analytics, SpringerLink, Wiley Online Library, Nature.

Biblioteca oferă: acces la cataloagele tradiționale; consultarea publicațiilor în sălile de lectură, cu acces liber la raft; împrumut la domiciliu; acces la internet; informare bibliografică; bibliografii, din fondul documentar al bibliotecii, realizate la cerere; împrumut interbibliotecar; servicii de scanare, legătorie și spiralare a documentelor.

Anunțuri concurs:

Echipa managerială este formată din președintele Consiliului de Administrație, director și director adjunct, numiți de către Colegiul Director al Fundației Universitare „Vasile Goldiș” Arad. Managementul este asigurat în anul școlar 2020-2021 de următoarea echipă:

Președinte CA

conf. univ. dr. Doru ARDELEAN

Director

conf. univ. dr. Vasile LAZĂR

Director adjunct

prof. Elena BOT

 

 

Colectivul profesoral este format  din profesori,  medici profesori, farmaciști si asistenți medicali-maiștri instructori.

Tabel nominal cu personalul didactic care au predat/predau în cadrul Școlii Postliceale „Vasile Goldiș” Satu Mare, 2016-2021

Nr.crt. Nume 2016-2017 2017 – 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Cadre didactice titulare
1. Bot Elena * * * * *
2. Csaki Levente * * * *
3. Hagău Adriana * * * * *
4. Hobian Veronica * * * *
5. Horge Monica * * * * *
6. Marian Mariana * * * * *
7. Miklosi Angela * * * *
8. Stan Renata * * * * *
9. Șerban Anamaria * * * * *
10. Tămaș Lidia * * * *
11. Pastor Diana *
12. Banc Oana *
13. Demian Luminița *
Cadre didactice asociate
14. Ardelean Doru * * * * *
15. Atyim Elisabeta * * *
16. Blidărean Elisabeta * * * * *
17. Boroș Francisc * * * *
18. Fecske Manuela * * * * *
19. Foldi Corina * * *
20. Iancu Laura * *
21. Lazăr Vasile * * * *
22. Glazer Vendelin *
23. Guleș Carmen *
24. Macarie Simona * * * * *
25. Mare Paula *
26. Marincaș Ramona *
27. Micle Zamfira * * *
28. Neagu Olimpia * * * * *
29. Perșa Claudiu *
30. Princzinger Agneta * * *
31. Teodoru Mircea * * *

 

 

Personalul didactic auxiliar

 

Bibliotecar

Maria LOSTUN

Contabil

ec. Elisabeta BLIDĂREAN

Secretar:

ec. Adela VULTURESCU

 

Secretar

ec. Daniela BOTH

Comisii

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

Responsabil

prof.dr. Glazer Vendelin

 

Comisia pentru curriculum

Responsabil

prof.dr. Macarie Simona

 

Comisia pentru perfecționare continuă

Responsabil

prof. Șerban Annamaria

 

Comisia pentru sănătate și securitate în muncă

Responsabil

Conf.univ.dr. Ardelean Doru

 

Comisia pentru control managerial intern

Responsabil

prof. Bot Elena

 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Responsabil

prof. Micle Zamfira

 

Comisia pentru proiecte și programe educative

Responsabil

prof.dr. Glazer Vendelin

 

Comisia de inventariere a patrimoniului școlii

Responsabil

prof. Bot Elena

 

Comisia diriginților

Responsabil

prof. Șerban Annamaria

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE PROFESIONALA

Viziunea şcolii:

Şcoala cea bună nu este aceea care dă învăţătură multă, ci mai vârtos aceea care zideşte caractere, răspândeşte morală şi plantează idealuri

Vasile Goldiş

 

Viziunea școlii pornește de la dorința de dezvoltare educațională, ținând seama de particularități și de o prognoză suficient de probabilă privind amenințările și oportunitățile care se vor manifesta în mediul social și economic ce ne înconjoară. În viziunea școlii, procesul instructiv-educativ trebuie să satisfacă cerințele învățământului modern european, oferind elevilor servicii educaționale de calitate.

Valorile care constituie temelia școlii sunt:

 • Responsabilitate – a duce la îndeplinire cu consecvență obligațiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni.
 • Autodisciplină – a avea control asupra propriilor acțiuni, cuvinte, dorințe, impulsuri, a dovedi un comportament adecvat oricărei situații.
 • Perseverență – a fi consecvent și a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților, a eșecurilor personale.
 • Respect – a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de proprietate și, nu în ultimul rând, față de propria persoană.
 • Integritate – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acționa onest în gând și în faptă.
 • Bunătate și empatie – a arăta grijă și compasiune, prietenie și generozitate față de ceilalți.
 • Curaj – a avea puterea de a face ceea ce este bine și de a-și urma propria conștiință.

 

Misiunea Școlii Postliceale „Vasile Goldiș” Satu Mare este să ofere educație de înaltă calitate, în scopul dezvoltării capacității intelectuale, a caracterului moral și a cunoștințelor de specialitate ale elevilor, ca premise esențiale ale formării de elite profesionale. Școala își propune de asemenea să fie locul în care fiecare elev să-si atingă maximul de capacități morale, civice si de lucru in echipă pentru a se integra în mediul social concurențial.

Scopurile finale ale misiunii Școlii Postliceale „Vasile Goldiș” Satu Mare vizează asigurarea și creșterea competențelor esențiale necesare viitorilor săi absolvenți, referitoare la cunoștințele, aptitudinile și atitudinile ce sunt necesare dezvoltării lor personale și profesionale, incluziunii sociale, cetățeniei active și învățării de-a lungul întregii vieți.

Conform misiunii sale, Școala are următoarele obiective centrate pe valori naționale și europene:

 • asigurarea egalității de șanse și sporirea accesului la educație;
 • asimilarea standardelor occidentale de educație, ca fundament al formării de cadre medicale profesioniste capabile să răspundă provocărilor medicale într-o varietate largă de situații.
 • integrarea educației cu cercetarea științifică, ca premisă a dezvoltării unui corp profesoral de elită;
 • dezvoltarea unei culturi organizaționale care să confere identitate și reputație Școlii, sentimentul apartenenței instituționale și loialitate față de comunitatea Școlii;
 • introducerea și consolidarea managementului calității în toate programele educaționale și activitățile administrative, în scopul întăririi avantajelor competitive;
 • dezvoltarea parteneriatelor cu organizațiile profesionale din domeniu și cu instituțiile medicale și de educație;
 • stimularea educației permanente;
 • creșterea capacității instituționale pentru elaborarea și gestionarea proiectelor europene;
 • pregătirea elevilor pentru obținerea unor rezultate performante.